Y Star Inn Dylife

 

 

 

 

 

 

Important Notice

At ein holl gwsmeriaid ar hyd y blynyddoedd.

Wedi cyfnod hapus a hynod o brysur yn rhedeg ‘Y Star Inn’ teimlwn ei bod yn bryd symud ymlaen a chanolbwyntio ar fentrau eraill.

Fel cyn berchnogion ‘Y Star Inn’ dymunwn ddiolch i’n cwsmeriaid a fu’n gefnogol ac yn ffyddlon inni. Hoffem ddiolch ein staff sydd wedi datblygu'r Star a'i wneud mor llwyddiannus.

Byddwn yn gweld eisiau eich cwmni ond byddwn yn gadael gyda llawer o atgofion melys o’r amseroedd da a dreuliasom gyda chwi.

Dymuniadau gorau ichwi gyd

Gareth a Karen


To all our lovely customers over the years.

After a very happy but incredibly busy 4.5 years running Y Star Inn, we have decided that it is time for us to move on and focus on other ventures.

We wish to thank you all for your loyal custom and support during our time as proprietors. Huge thanks go out to our committed staff who have developed and made Y Star what it is.

We will miss your company but we leave with many happy memories of our time with you all.

Best wishes to all

Gareth and Karen


 

Y Star Inn, Dylife Wales